Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich