Spotkanie noworoczne społeczności akademickiej

 

4 stycznia 2016 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne społeczności akademickiej. Była to  okazja, by  podsumować mijający rok, wymienić poglądy i uwagi, a także zapowiedzieć najważniejsze wydarzenia dla Uniwersytetu w najbliższej przyszłości.

 

 

 

 

Spotkanie poprowadził prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Stanisław Baran. W imieniu Kolegium Rektorskiego przywitał zebranych, ciesząc się szczególnie z licznej obecności emerytowanych pracowników, oraz zaprosił do wspólnego obejrzenia kroniki najważniejszych wydarzeń minionego 2015 roku.

 

Uzupełniając treść kroniki, Prorektor wspomniał o rozwoju nauki. Uczelnia wzmocniła się o 13 samodzielnych pracowników naukowych. Podpisano również 15 nowych porozumień o współpracy w ramach konsorcjum, uporządkowano sprawy związane z wykorzystaniem infrastruktury badawczej, wprowadzając odpowiednie regulaminy oraz włączając głębiej w struktury Uczelni gospodarstwa doświadczalne. Powołano ważną wobec współpracy z gospodarką jednostkę: Centrum Transferu Technologii. Mimo spadku ilości projektów zewnętrznych, ustabilizowała się ich wartość – w 2015 roku była ona na tym samym poziomie, co w 2014 r.

 

 

 

 

W bieżącym roku wśród najważniejszych wyzwań stojących przed Uczelnią jest niewątpliwie dalszy rozwój kadry naukowej, który powinien być priorytetem dla wszystkich Wydziałów i ich Dziekanów. Badania naukowe, dywersyfikacja projektów zewnętrznych oraz wdrożenia wyników badań to kolejne ważne punkty. Nie można oczywiście zapomnieć o procesie dydaktycznym, w tym kształceniu podyplomowym i rozwoju współpracy międzynarodowej.

 

  

 

  

Na zakończenie spotkania wszyscy zebrani złożyli sobie najlepsze życzenia na Nowy Rok.

 

 

 

 

—-

tekst i zdjęcia: BPU