Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej