Odznaczenia Państwowe oraz Dyplomy Doktora Habilitowanego

 

26 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia Odznaczeń Państwowych oraz Dyplomów Doktora Habilitowanego. Uroczystości przewodniczył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Stanisław Baran.

 

 GALERIA ]

 

 

 

Wręczenia odznaczeń państwowych dokonał  Wicewojewoda Lubelski – Marian Starownik.

 

Odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
•    Lechosław Piotr Kawecki
•    Ryszard Rybak
•    Krystyna Sajewicz
•    Halina Smal

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
•    Marek Tadeusz Boryga
•    Renata Czeczko
•    Piotr Filip Janas
•    Piotr Marek Kiczorowski
•    Jarosław Mazurkiewicz

 

 

 

 

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
•    Łukasz Krzysztof Adaszek
•    Barbara Monika Badzian
•    Barbara Dorota Bujanowicz-Haraś
•    Magdalena Maria Gryzińska
•    Anna Małgorzata  Iwanicka
•    Monika Magdalena Jaroszuk-Sierocińska
•    Magdalena Kapłan
•    Agnieszka Latoch
•    Justyna Martyna
•    Anna Matras-Bolibok
•    Elżbieta Barbara Mielniczuk
•    Anna Iwona Nowak
•    Elżbieta Angela Rusinek-Prystupa

Do chwili obecnej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ogółem powyższymi wyróżnieniami zostało odznaczonych 444 osoby.

 

 


 

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie dyplomów doktora habilitowanego. Przybliżenia sylwetek pracowników naukowych je otrzymujących dokonał prorektor ds. organizacji i kadr, prof. dr hab. Andrzej Borowy.

 

Dyplomy doktora habilitowanego:

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
dr hab. Danuta Sugier

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
dr hab. Roman Tomasz Dąbrowski
      
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
dr hab. Zbigniew Jarosz
dr hab. Edyta Aneta Kostera

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
dr hab. Renata Różyło

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
dr hab. Małgorzata Karwowska
dr hab. Małgorzata Materska
dr hab. Urszula Pankiewicz
dr hab. Bartosz Sołowiej                                                                                    
 

 

 

Jako reprezentant dzisiejszych dyplomantów wystąpił dr hab. Bartosz Sołowiej. W swoim krótkim przemówieniu podkreślił, że habilitacja to szansa na wzrost sił nauki i zarazem odpowiedzialność. Zachęcał do dalszego rozwoju swoich kompetencji i do aktywnego korzystania z różnych możliwości stypendialnych. Prof. Stanisław Baran, gratulując doktorom habilitowanym, powiedział: „Kolejny etap to tytuł profesorski, a słuchając Państwa wyczytanego przed chwilą dorobku naukowego –  wierzę że nastąpi to w nieodległym czasie.”

 Na zakończenie uroczystości rozbrzmiało "Gaudeamus igitur".

 
 

 

——–

BPU