Promocja Doktorów oraz Wręczenie Dyplomów Wyróżniającego się Absolwenta

 

21 listopada 2015 r. w Centrum Kongresowym odbyła się Promocja Doktorów oraz Wręczenie Dyplomów Wyróżniającego się Absolwenta. 

W roku akademickim 2014/2015 ukończyło Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2 502 absolwentów: 1592 na studiach I stopnia, 761 na studiach II stopnia oraz 159 osób na studiach jednolitych magisterskich (kierunek weterynaria). 35 osób odebrało dyplom doktora.

 

 

 

Sobotnia uroczystość była również  okazją do szczególnego wyróżnienia tych absolwentów, którzy w trakcie studiów osiągali bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie działali na rzecz organizacji studenckich czy byli autorami nieprzeciętnych prac dyplomowych.  Dyplom wyróżniającego się absolwenta otrzymało 66 osoby, a 82 zostało laureatami Odznak Honorowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów ufundowane zostały przez prorektora ds. studenckich i dydaktyki, prof. Krzysztofa Gołackiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie z prezesem prof. Grażyną Jeżewską.

 

 

 

Ponadto przyznano dyplomy uznania za działalność w Studenckich Kołach Naukowych oraz dyplomy za wyróżniające się prace dyplomowe, dyplomy za aktywną działalność w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego i Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego. Nagrody te zostaną wręczone wyróżnionym absolwentom w ramach Wydziałów.

 

 

Ogółem Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie ukończyło do tej pory 64 057 absolwentów.
 

 


 

 [ GALERIA ZDJĘĆ ]

 


 

fot. BPU