Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi dr hab. Zdzisławowi Targońskiemu

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Zdzisław Targoński (Wydział Nauk o Żywności  i Biotechnologii) 19 listopada 2015 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uroczystość odbyła się o godz. 11:00 w Kolegium Rungego UP w Poznaniu.

Profesor Zdzisław Targoński jest twórcą szkoły naukowej dotyczącej biokonwersji biomasy roślinnej oraz produkcji i zastosowania enzymów w technologii żywności. Wdrożył i opracował programy nowych kierunków nauczania technologii żywności, biotechnologii, towaroznawstwa oraz dietetyki.

 

 

 

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

 

Uroczystość w UP Poznań 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi dr hab. Z.Targońskiemu,
2015.11.19,
Kolegium Rungego UP w Poznaniu

Najważniejsze osiągnięcia naukowe profesora to biotransformacja biomasy ligninocelulozowej do prostych związków chemicznych, w tym bioetanolu oraz wybranych problemów przetwórstwa żywności. Jest autorem lub współautorem 264 opracowań, w tym 110 oryginalnych prac naukowych. Od 1993 jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN, Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN i członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

W latach 1990 – 1996 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Rolniczego AR w Lublinie, następnie Prorektora ds. studenckich i dydaktyki. W latach 2002 – 2008 prof. dr hab. Zdzisław Targoński pełnił funkcję Rektora Akademii Rolniczej,  a następnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2005 do 2008 przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych KRASP. W 2007 roku otrzymał godność doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie. Od 2007 roku jest prezesem Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.

Obecnie kieruje Katedrą Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Podczas czwartkowej uroczystości profesor Zdzisław Targoński wygłosił wykład pt. „Biotechnologia, a jakość żywności”.
 

 

[ FOTOREPORTAŻ ]

 

 [ ZAPROSZENIE – archiwalne ]