Rozstrzygnięcie konkursu na hasło XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

 

 

12 listopada 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na hasło przewodnie XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. „Nauka źródłem inspiracji” – pod takim hasłem od 17 do 23 września 2016 r. odbędą się pokazy, projekty i piknik naukowy organizowane przez lubelskie uczelnie i instytucje współpracujące.

192 propozycje haseł nadesłano na konkurs organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Spośród nich Komitet Organizacyjny XIII LFN pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Borowego, wybrał hasło nadesłane przez studenta Wydziału Inżynierii Produkcji, Adama Stępniaka.

Jak komentuje prof. Andrzej Borowy: „W ostatnich latach w naszym kraju przywiązuje się  dużą wagę do innowacji i wdrożeń, a przecież ich źródłem są inspiracje czerpane z nauki. Ponadto hasło "Nauka źródłem inspiracji" nawiązuje dobrze do hasła "Lublin miastem inspiracji", tym bardziej że Lublin jest tym miastem w Polsce,  które ma akademickość wpisaną w strategię swego rozwoju. Słowo „inspiracja” może obejmować bardzo różnorodne działania, co umożliwia opracowanie bogatego w pomysły, interesującego programu festiwalu.”

Dziękujemy wszystkim studentom, pracownikom i absolwentom UP w Lublinie, którzy dołączyli do konkursu i tym samym byli pomogli nam w pierwszych pracach organizacyjnych nad kolejną edycją Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Organizatorem Głównym XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 

 

Informacje nt. XIII LFN będą się sukcesywnie pojawiać na stronie:
 www.up.lublin.pl/festiwal2016
 

 

 

 

 

BPU