Panelowe Spotkanie Dyskusyjne ,,Innowacje w Praktyce”

 

 

W dniach 22-23 października 2015 roku na Arenie Lublin odbywa się Panelowe Spotkanie Dyskusyjne ,,Innowacje w Praktyce” oraz IV Wystawa Innowacyjnych Urządzeń Badawczo – Pomiarowych I Nowych Technologii.
 
Podczas panelu zatytułowanego  ,,Innowacje w medycynie” swoje prezentacje dotyczące innowacyjnych produktów medycznych  i biotechnologicznych przedstawili pracownicy Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Adam Waśko oraz dr Marcin Podleśny z Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności.
 
 
dr hab. Waśko w trakcie prezentacji
 
 
Dr hab. Adam Waśko przedstawił charakterystykę preparatu bakteryjnego  zawierającego żywe bakterie z rodziny Lactobacillaceae oraz medium liofilizacyjne dla konserwacji żywych bakterii. Preparat wytworzony na bazie bakterii liofilizowanych  w medium łączy w sobie probiotyczne działanie bakterii z wartościami odżywczymi i prozdrowotnymi spiruliny. Rozwiązanie to uzyskało ochronę patentową w Urzędzie Patentowym RP w 2013 roku. 
 
 
dr Podleśny w trakcie prezentacji
 
 
Dr Marcin Podleśny przedstawił otrzymywanie i zastosowanie kwasów dikarboksylowych w przemyśle spożywczym oraz przybliżył rezultaty pracy zespołu projektowego pod kierunkiem Prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego, który opracował sposób produkcji kwasu bursztynowego wykorzystywanego w produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. 
 
 
 
 
 
łazik marsjański prezentowany na konferencji
 
 
 
——
tekst: I. Niezgoda, foto: BPU