Szkolenie Mondiale Technical English / German

 

 

15 października 2015 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się szkolenie dotyczące MONDIALE Technical English/German Test  zorganizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP we współpracy z firmą certyfikującą MONDIALE Testing.
 
Podczas szkolenia przeprowadzonego przez mgr Joannę Rączkiewicz i mgr. Sławomira Nowikowskiego ze SPNJO zaprezentowano studentom i pracownikom zasady przystępowania do egzaminu oraz jego główne części. 
  
 
 
 
W oparciu o umowę podpisaną między Uniwersytetem  Przyrodniczym w Lublinie a szwajcarską firmą MONDIALE-Testing, SPNJO jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym, które oferuje swoim studentom i pracownikom egzaminy z języków specjalistycznych.
 
Egzamin MONDIALE skierowany jest do osób zainteresowanych potwierdzeniem swoich umiejętności w dziedzinie języków specjalistycznych. Składa się z części pisemnej i ustnej, a do wyboru są następujące dziedziny: inżynieria mechaniczna, inżynieria wodno-lądowa, inżynieria elektryczna, informatyka, technologia żywności, medycyna, motoryzacja, petrochemia.
Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuje umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętność posługiwania się językiem w mowie sprawdzana jest na egzaminie ustnym przeprowadzonym za pośrednictwem programu Adobe Connect.
 
 
 
 
 
Kolejne szkolenie zaplanowane jest na dzień 26 października 2015 – więcej informacji w sekretariacie SPNJO. 
 
Zapraszamy również na kursy języka specjalistycznego przygotowujące do egzaminu MONDIALE Technical English/German Test w wymiarze 30 lub 60 godzin. 
Zapisy studentów przyjmowane są do dnia 15 listopada 2015 w sekretariacie SPNJO, ul. Głęboka 28, budynek A, p. 242.
 
Szczegółowe informacje na stronie www.jezyki.up.lublin.pl 
 
 
 
 
——
tekst, zdjęcia: BPU