ArtGIS – podsumowanie projektu na konferencji MŚ

 

W dniach 7-8 października 2015 r. podczas  konferencji „Środowisko Informacji”  organizowanej przez Ministerstwo Środowiska,  zaprezentowano wyniki projektu ArtGIS.

Projekt „ArtGIS”, realizowany z inicjatywy Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Architektury i Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz firmy Esri Polska, miał na celu zbudowanie wspólnej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami systemów informacji przestrzennej (GIS) a twórcami kultury, w szczególności ze środowiska artystów plastyków i artystów fotografików. Efekty prac pięciu interdyscyplinarnych zespołów zebrane zostały w unikalna aplikację mapową dostępną pod adresem: http://arcg.is/1QYmdHj

 

 

 

Poszczególne zakładki umieszczone w menu aplikacji pozwalają bliżej zapoznać się z efektami prac poszczególnych zespołów, w zakładce nr 2 umieszczono wyjątkową wizualizację 3D rynku Kazimierza Dolnego przygotowaną w środowisku Esri City Engine.

 

 

 

 

Organizatorzy oraz uczestnicy projektu ArtGIS pragną serdecznie podziękować sponsorom: Zarządowi Województwa Lubelskiego, firmie Esri Polska oraz Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie za finansowe i organizacyjne wsparcie. Wszystkie osoby zainteresowane kontunuowaniem koncepcji ArtGIS zapraszamy do kontaktu z Międzywydziałowym Kołem Naukowym Architektury i Ekologii Krajobrazu (facebook.com/msknaiek).
 

 

 

———-

tekst i zdjęcia: dr Szymon Chmielewski, Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska