Nagroda Ministra dla naszych pracowników

Miło nam poinformować, że 12 października 2015 r. w Warszawie zespół pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymał nagrodę ministra zespołową za osiągnięcia dydaktyczne.

 

Zespół w  składzie: prof. dr hab. Marta Kankofer, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, dr inż. Jacek Wawrzykowski, dr hab. Marek Szczubiał, dr Witold Kędzierski, dr Marta Wójcik oraz mgr Ewa Sobieraj-Chudek został uhonorowany za  opracowanie innowacyjnej metody dydaktycznej do kształcenia studentów medycyny weterynaryjnej w zakresie przedmiotów podstawowych oraz przygotowanie nowatorskich materiałów dydaktycznych.

 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Galeria zdjęć i szersze informacje na stronie MNiSW