45-lat Wydziału Inżynierii Produkcji

 

W dniach 23-24 września 2015 r. odbyły się główne uroczystości związane z obchodami roku jubileuszowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie. Wydział ten został powołany 45 lat temu.


 


 

 

[PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ]

Centralnym punktem obchodów była Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska”.  Konferencji przewodniczył, prof. dr hab. Andrzej Marczuk, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji.
 


 

Witając zgromadzonych gości, podziękował im za liczne przybycie. Odnosząc się do aktualnej sytuacji Wydziału, podkreślił, że nowy gmach Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej jest ogromną szansą dla Wydziału – 25 laboratoriów i nowoczesne zaplecze pozwalają na realizację wielokierunkowych badań naukowych.

 


 

JM Rektor, prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego, gratulując inicjatywy zorganizowania pięknego jubileuszu, życzył całej społeczności Wydziału realizacji ambitnych planów.
 

 

Historia i osiągnięcia Wydziału przedstawiła dr hab. Izabela Kuna-Broniowska.  Osobom zasłużonym dla rozwoju Wydziału wręczono medale okolicznościowe. Na ręce dziekana złożono też liczne gratulacje.

 

 

 

W części artystycznej odbył się koncert muzyki filmowej w wykonaniu młodzieży z jednej z lubelskich szkół muzycznych.

 


 

Wydział Inżynierii Produkcji został utworzony w 1970 r. na bazie Instytutu Techniki Rolniczej i do 30.09.2003 r. nosił nazwę Wydziału Techniki Rolniczej. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Prowadzi studia na 9 kierunkach. Dotychczas Wydział ukończyło  około 10 000 studentów.