Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

30 września 2015 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zainaugurował rok akademicki 2015/2016. Rok ten jest  rokiem jubileuszowym w historii Uczelni, która obchodzi 60-lecie działalności jako samodzielna jednostka. 9 085 studentów będzie się w tym roku kształcić na 38 kierunkach studiów, w tym na studiach stacjonarnych 7 710. Do tej pory Uniwersytet ukończyło już 63 912 absolwentów.

 

 

 

 


[PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ]

W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski podkreślił:
„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z nadzieją inauguruje nowy rok akademicki 2015/2016. Taki stan ducha wynika między innymi stąd, że kolejnej poprawie uległa nasza baza lokalowa, a wraz z nią wyposażenie aparaturowe pracowni i laboratoriów. W połowie 2015 roku oddano do użytku przy ulicy Głębokiej 30 sztandarową inwestycję ostatnich lat pod tytułem „Centrum Patologii i Terapii Zwierząt”. Oddanie tego obiektu do użytku zakończyło cykl wznoszenia w Uczelni kosztownych, wielkokubaturowych obiektów. Data oddania obiektu przypadła symbolicznie na 60-ty rok samodzielności Uczelni. Oznacza to, że budowa Szkoły trwała ponad 6 dekad. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że nasz Uniwersytet może odpowiedzialnie kształcić młodzież akademicką, rozszerzać ofertę dydaktyczną dla absolwentów krajowych i zagranicznych szkół średnich oraz prowadzić ambitne badania naukowe w nowoczesnych, dobrze usprzętowionych zakładach i laboratoriach.”

 

 

 

Na pierwszym roku studiów kształcenie rozpoczęło 2 100 studentów. W uroczystej immatrykulacji wzięli udział przedstawiciele poszczególnych kierunków wyróżniający się wysokimi wynikami  w rekrutacji.  Każdego z nich pasował na studenta JM Rektor, a indeksy wręczył im prorektor. ds. studenckich i dydaktyki, prof. dr hab. Krzysztof Gołacki.

 

 

 

Do swoich młodszych kolegów zwrócił się w krótkim przemówieniu również przewodniczący samorządu studenckiego, Marcin Szymczuk. Zachęcał ich przede wszystkim do aktywności w różnych organizacjach studenckich, co jest doskonałym uzupełnieniem zdobywanej wiedzy teoretycznej.

 

 

 

Kurator Oświaty, Krzysztof Babisz,  wręczył odznaczenia zasłużonym pracownikom, a JM Rektor przekazał nagrody jubileuszowe dla jednostek uczelnianych.

 

 

 

 

Na ręce JM Rektora gratulacje złożyli zaproszeni goście, m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski oraz Rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego, Włodzimierz Snitynskyy. Do Uczelni napłynęły też liczne listy gratulacyjne.

 

 

Dr hab. Joanna Stadnik z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii wygłosiła pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Sztuka kulinarna ucztą zmysłów”. Przybliżyła  rolę zmysłów w odbiorze żywności oraz wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce np. przez marketing. Oprócz czterech powszechnie znanych zmysłów smaku: słodki, słony, kwaśny, gorzki zwróciła uwagę na udowodnione naukowo występowanie dwóch kolejnych: umami (wykrywa obecność kwasu glutaminowego) praz tłustego. Warto zauważyć, że jedną z nowości w tegorocznej rekrutacji był – popularny wśród kandydatów – kierunek gastronomia i sztuka kulinarna.

 

 

 

Uroczystości inauguracyjne zakończyło otwarcie przez JM Rektora  wystawy prezentującej historię Uczelni na przestrzeni 60 lat. Wystawę jubileuszową można oglądać przez najbliższe dwa tygodnie w holu Biblioteki Głównej.

 
 

Całej społeczności uniwersyteckiej  w nadchodzącym roku akademickim życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

Quod Felix, Faustum Fortunatumque sit!

 

 

————

tekst i zdjęcia: Biuro Promocji (BPU)