Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

 

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbędzie się w środę, 30 września 2015 r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym  (Lublin, Akademicka 15).

W programie inauguracji przewidziano m.in. immatrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawiciela samorządu studentów, wręczenie medali i nagród. Przemówienie inauguracyjne wygłosi JM Rektor UP w Lublinie prof.  dr hab.  Marian Wesołowski.

Dr hab. Joanna Stadnik wygłosi pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Sztuka kulinarna ucztą zmysłów”. Będzie on dotyczył roli zmysłów w odbiorze żywności (czyli tego, co decyduje o tym, że dana potrawa nam smakuje lub nie), a także krótko scharakteryzuje coraz chętniej wykorzystywany  marketing sensoryczny.

W dalszej części uroczystości zaplanowano otwarcie wystawy prezentującej historię Uczelni na przestrzeni 60 lat.
Nowy rok akademicki Uczelnia rozpoczyna z nowoczesną bazą lokalową. Oddanie w I połowie 2015 roku Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt zakończyło cykl wznoszenia w Uczelni wielokubaturowych obiektów (w ostatnich latach Uczelnia wzbogaciła się m.in. o Bibliotekę Główną oraz Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, wcześniej powstało Centrum Kongresowe, Centrum Sportowo-Rekreacyjne oraz siedzibę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii).

W roku akademickim 2015/2016 studenci będą się kształcić na 38 kierunkach studiów i  46 specjalnościach. Kształcenie rozpocznie 9085 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 7710, a na pierwszym roku: 2100. Do tej pory Uniwersytet ukończyło już 63912 absolwentów.

 

 

 

 

Program:

godz. 9.00
Msza Święta w intencji pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odprawiona w Kościele Akademickim KUL

godz. 11.00
Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne  JM Rektora Immatrykulacja studentów Wystąpienie przedstawiciela studentów Wręczenie medali i nagród Wykład inauguracyjny pt. “Sztuka kulinarna ucztą zmysłów”
Gaudeamus Igitur

godz. 13.00
Otwarcie wystawy przez JM Rektora prof. dr. hab.  Mariana Wesołowskiego prezentującej historię Uczelni na przestrzeni 60 lat, Centrum Kongresowe – łącznik, ul. Akademicka 15