III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Spale

W dniach 14-15 września 2015 r. w  Spale odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Spale pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych.

 

Organizatorami konferencji jak co roku był Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale.

 

 

 

Patronatem honorowym wydarzeni objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Wójt Gminy Inowłódz. Patronat medialny: Media Corporation.

 

 

 

Interdyscyplinarne grono naukowców z całej Polski (Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Lublin) oraz z Ukrainy i Białorusi zadbało o wysoki poziom obrad. Dyskusje odbywały się w kilku sesjach tematycznych. Pozwoliło to na szerokie uchwycenie problematyki konferencji, wymianę myśli, poglądów, a także poznanie osiągnięć poszczególnych polskich ośrodków naukowych w zakresie promowania i edukacji przyrodniczo-kulturowej. Dziękujemy członkom komitetu naukowego, jak również wszystkim prelegentom, gościom oraz słuchaczom za niezwykle owocne spotkanie.

 

[Tekst i zdjęcia: E. Widelska]