mgr Urszula Lisiecka

Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej

mgr  Urszuli Lisieckiej
na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej:

” Kształtowanie się wybranych wskaźników odpowiedzi immunologicznej u psów z nowotworami okolicy okołoodbytowej w aspekcie ich wykorzystania w monitorowaniu skuteczności leczenia “

•    ogłoszenie o obronie
•    Recenzja Prof. J. Kocki
•    Recenzja Prof. D. Bednarek