18 maja 2023 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość 70-lecia wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki połączona z nadaniem tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Markowi Świtońskiemu.


W swoim przemówieniu Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk podziękował organizatorom wydarzenia oraz podkreślił jaką wartość naukową oraz autorytet niesie za sobą postać prof. Marka Świtońskiego, związanego z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Po przemówieniu odtworzony został film „Mentorzy”, który zawierał wspomnienia zasłużonych pracowników wydziału świętującego swój jubileusz: prof. Grażyny Jeżewskiej-Witkowskiej, prof. Zygmunta Litwińczuka, prof. Tomasza Gruszeckiego oraz prof. Eugeniusza Greli.

Publika miała również możliwość obejrzenia filmu prezentującego życie wydziału i jego rozwój – m.in. nowe kierunki, wielość kół naukowych oraz nowoczesne laboratoria badawcze.

Następnie przyszła kolej na pierwsze odznaczenia. Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych odebrali z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki:

prof. dr hab. Joanna Barłowska
prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
prof. dr hab. Grzegorz Borsuk
prof. dr hab. Anna Czech
dr hab. Marian Flis, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Florek
dr hab. Andrzej Jakubczak, prof. UP
prof. dr hab. Iwona Janczarek
prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
prof. dr hab. inż. Bożena Kiczorowska
prof. dr hab. Renata Klebaniuk
prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
prof. dr hab. Katarzyna Ognik
prof. dr hab. Brygida Ślaska
prof. dr hab. Grzegorz Zięba


Dziekan prof. dr hab. Brygida Ślaska odebrała również z rąk Wojewody Lubelskiego okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki z okazji 70-lecia działalności oraz Medal Wojewody Lubelskiego dla niej jako Dziekan Wydziału.

Zastępca Prezydenta Miasta Lubin wręczył medale „Zasłużonych dla Miasta Lublin”. Uhonorowani zostali:

prof. dr hab. Iwona Janczarek
dr hab. Mirosław Karpiński, prof. UP
prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień

dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. UP
dr inż. Krzysztof Patkowski
prof. dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska
dr hab. Wioletta Samolińska, prof. UP


Następnie przyznano Medale Unii Lubelskiej, które odebrali:

prof. dr hab. Marek Babicz
prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Kolejnym odznaczeniem był Medal Prezydenta Miasta Lublin. Odznaczeni nim zostali:

dr hab. Justyna Batkowska, prof. UP
dr hab. inż. Monika Greguła-Kania
dr inż. Beata Horecka
dr inż. Kornel Kasperek
dr inż. Wanda Krupa
dr hab. Piotr Skałecki, prof. UP
dr inż. Piotr Stanek
dr hab. inż. Izabela Wilk, prof. UP
dr hab. inż. Łukasz Wlazło, prof. UP


Profesor Brygida Ślaska wręczyła osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki pamiątkowe grawertony. Otrzymali je:

Dyrektorzy Instytutów Naukowych
Dziekani Wydziałów UP w Lublinie
Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
Pracownicy Dziekanatu

Specjalny grawerton został przygotowany również dla wszystkich pracowników Wydziału za „codzienny trud i poświecenie na rzecz rozwoju” tej jednostki. Będzie znajdować się w siedzibie dziekanatu.

W dalszej części uroczystości przystąpiono do procedowania nadania tytułu doktora honoris causa.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr. hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. UP zaprezentował stosowaną uchwałę Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Laudację wygłosiła Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. Brygida Ślaska. Podkreśliła w niej szczególnie niespotykanie szybkie tempo zdobycia przez laureata tytułu profesora i wagę prowadzonych badań.

Profesor Marek Świtoński jest wybitnym specjalistą z zakresu cytogenetyki, genetyki i genomiki zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół: diagnostyki nieprawidłowości chromosomowych (różne gatunki), uwarunkowań genetycznych zaburzeń rozwoju płci (różne gatunki), molekularnych podłożach otyłości (pies), charakterystyki molekularnej i cytogenetycznej transgenicznych świń. Opublikował blisko 300 oryginalnych prac naukowych, w tym ponad 200 w najlepszych światowych czasopismach. Członek korespondent PAN (Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych). Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Laureat wielu wyróżnień i nagród.


Po odczytaniu treści dyplomu w języku łacińskim, JM Rektor wygłosił formułę pasowania i przypiął epitogium, tym samym przyjmując dostojnego profesora w grono akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.Po złożonych gratulacjach, uroczystość zamknęło przemówienie nowego doktora honoris causa oraz wygłoszony przez niego krótki wykład pt. „Diagnostyka cytogeniczna w hodowli zwierząt i medycynie weterynaryjnej”.


Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich UP w Lublinie – ORION.

Tekst: DRiP
Galeria
Zobacz
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP

Informacje w mediach:

lublin.tvp.pl, "Panorama Lubelska" z dn. 17.05.2023 r.
Zobacz
lublin.tvp.pl, "Panorama Lubelska" z dn. 18.05.2023 r. (Doktor HC Prof. Marek Świtoński)
Zobacz
gov.pl z dn. 18.05.2023 r.
Zobacz
radio.lublin.pl z dn. 18.05.2023 r. (zdjęcia)
Zobacz
radio.lublin.pl z dn. 18.05.2023 r.
Zobacz
dziennikwschodni.pl z dn. 19.05.2023 r. (zdjęcia)
Zobacz
centrum.fm z dn. 19.05.2023 r.
Zobacz
gov.pl z dn. 18.05.2023 r.
Zobacz