“Współczesne problemy patologii i terapii zwierząt”

 

4. września 2015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się  międzynarodowa konferencja inaugurująca działalność Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt pt.  "Współczesne problemy patologii i terapii zwierząt", zorganizowana przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

 

 

 

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w  Lublinie zostało oddane do użytkowania 23 stycznia 2015 r. Wartość całkowita tego projektu, dofinansowanego z PR Rozwój Polski Wschodniej, wyniosła 76 mln zł, z czego 30% pochłonęły wydatki na wyposażenie naukowe. 

Centrum oferuje przedsiębiorstwom działającym w różnych dziedzinach gospodarki, szczególnie branży farmaceutycznej lub przetwórstwa rolno-spożywczego m.in. badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne, zaplecze badawcze do wykonania eksperymentów, badania nad farmakokinetyką, farmakodynamiką czy metabolizmem różnych substancji, specjalistyczne obserwacje, usługi banku genetycznego.

W przemówieniu inaugurującym konferencję dziekan Wydziału, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, podkreślił znaczenie innowacji w nauce, w szczególności zwracając uwagę na warunki, w których może ona zostać osiągnięta.

 

 

 

Konferencja zgromadziła przedstawicieli nauki i biznesu.  Prezes  Biowet Puławy Sp. z o.o lek. wet. Mirosław Grzęda na ręce JM Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego wręczył pamiątkowy puchar z życzeniami dalszej owocnej współpracy.
 
Gość specjalny konferencji, profesor Gerhard Oechtering z Uniwersytetu w Lipsku, zabierając głos, powiedział, że w Lublinie zachwyciły go najbardziej dwie rzeczy: stare miasto oraz nowoczesne kliniki weterynaryjne naszego uniwersytetu. Profesor Oechtering wygłosił dwa wykłady: "Pedigree breeding and veterinary responsibility” oraz  "Vet or Jedi? Curse and blessing of laser swords in small animal surgery".

 

 

 

Następnie dr hab. Izabela Polkowska przybliżyła uczestnikom konferencji temat biomateriałów w medycynie weterynaryjnej.
 

Konferencję zakończyło wspólne zwiedzanie obiektu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z usług naukowo-badawczych nowego Centrum.

 

—-

tekst i zdjęcia: Biuro Promocji Uczelni