mgr inż. Adam Malinowski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Adama Malinowskiego

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii
tytuł rozprawy doktorskiej:

„Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu na plon oraz jakość biomasy sorga cukrowego uprawianego na cele energetyczne”