lek. wet.Katarzyna Lasiecka

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. wet. Katarzyny Lasieckiej

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy:

“Wpływ intoksykacji ochratoksyną A na wybrane parametry funkcji nerek, wątroby, reakcje wolnorodnikowe oraz efekty hodowlane u drobiu”

Promotor: prof. dr hab. Cezary Kowalski