Zmarł Prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 08 lipca 2015 r.
zmarł przeżywszy 89 lat

Prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik

Emerytowany Profesor
Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Dyrektor Instytutu Żywienia i Higieny Zwierząt ( 1970-1995)

 

***

Ceniony wychowawca i nauczyciel akademicki, zasłużony pracownik nauki, prawy i szlachetny człowiek, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Wybitny specjalista z zakresu zootechniki.  Członek Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Przemysłu Paszowego  (od 1970 r.)  Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Przemysłu Paszowego (1981-1995 ), Członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie (1986-1992), V-ce prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (1977-1980), Współpracownik Centre National de Recherché Zootechnique (INRA) we Francji.

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 lipca  2015  r. o godz. 13.00   
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej  w Lublinie 

       
    Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Dyrektor i Pracownicy Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie