II Forum Młodych Przyrodników


27 czerwca br. w budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się konferencja ogólnopolska pt. II Forum Młodych Przyrodników Rolnictwo – Żywność – Zdrowie.

 

Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Doktoranci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W trakcie konferencji młodzi naukowcy wygłosili 34 referaty w języku polskim i angielskim. Równocześnie do sesji referatowej odbyła się sesja posterowa, w trakcie której zaprezentowano 40 prac.

 

Komitet Naukowy konferencji pod przewodnictwem prof. dr hab. Renaty Nurzyńskiej – Wierdak (UP Lublin) w składzie: prof. dr hab. Wanda Małek (UM Lublin), dr hab. n. farm Anna Bogucka-Kocka (UM Lublin), Prof. dr hab. Tadeusz Kęsik (PAN Lublin), prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Kocki (UM Lublin) oraz mgr Mateusz Gortat (UP Lublin) i lek med. Lidia Kotuła (UM Lublin) postanowił uhonorować nagrodami następujące wystąpienia:

I miejsce: Karolina Dudziak UP Lublin za pracę pt. Using Transgenic plants in production of recombinant proteins.
II miejsce: Monika Sachadyn – Król UP Lublin za pracę pt. Jakość i bezpieczeństwo ziarna kukurydzy poddanego ozonowaniu.
III miejsce: Dariusz Wolski UP Lublin za pracę pt. The effects of lipoic acid (LA) on the bone densitometry in osteopenic Wistar rats.

Komitet Naukowy przyznał również 7 wyróżnień. W imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy autorom najlepszych prac i zachęcamy do udziału w trzeciej edycji konferencji, która odbędzie się za rok w Lublinie.
   

 

       

——–
tekst i zdjęcia: Mateusz Gortat