10-lecie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

25 czerwca 2015 r. (czwartek)  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obchodzi jubileusz 10-lecia, połączony z 25-leciem Oddziału Technologii Żywności. Jednocześnie odbędzie się XLII Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Skrócony program wydarzenia:

•    9:00 Uroczyste otwarcie przez Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Przewodniczącego Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.
•    9:15 „10 lat doświadczeń” – podsumowanie działalności Wydziału
•    9:45 Wystąpienie JM Rektora UP w  Lublinie oraz wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
•    10:00 Prezentacja głównych kierunków badawczych
•    od 10:30 Część artystyczna obchodów jubileuszowych

W dalszej części odbędą się posiedzenia naukowe w ramach XLII Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk. Ich tematyka dotyczy m.in. procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, żywienia człowieka i jakości mikrobiologicznej żywności.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii został w 2005 r. wyodrębniony z najstarszego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Wydziału Rolniczego (obecnie Wydział Agrobioinżynierii). Pracownicy zatrudnieni w Katedrze Technologii Rolnej, Katedrze Chemii, Katedrze Biochemii już wówczas prowadzili badania związane z mikrobiologią, biotechnologią i chemią żywności oraz na Wydz. Inżynierii Produkcji z zakresu inżynierii żywności i technologii mięsa, a w Centralnym Laboratorium Aparaturowym z zakresu analizy żywności. Natomiast kierunek studiów: technologia żywności i żywienie człowieka funkcjonował w UP w Lublinie od 1990 roku, również na Wydziale Rolniczym.

Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 102 pracowników w tym 75 nauczycieli akademickich. Na Wydziale przeprowadzono 32 przewody doktorskie, 7 habilitacyjnych oraz dwa postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Dotychczas Wydział ukończyło 3500 absolwentów. W roku akademickim 2014/2015  kształci się około 1200 studentów na czterech kierunkach studiów.

Prace badawczo-naukowe prowadzone na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii są związane z szeroko pojętymi naukami o żywności i żywieniu, biotechnologii i obejmują zarówno technologię surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, analizę żywności, chemię i biochemię żywności, mikrobiologię i bezpieczeństwo żywności, żywienie człowieka, jak i biotechnologię żywności i biotechnologię przemysłową.