45 lat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. odbyły się główne uroczystości związane z obchodami roku jubileuszowego dla Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydział ten został powołany 45 lat temu.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu jako samodzielna jednostka został powołany w 1970 r. Wcześniej zajęcia dydaktyczne z ogrodnictwa prowadzone były w ramach Wydziału Rolnego – już od 1944 r. Natomiast najwcześniejsze badania naukowe w zakresie ogrodnictwa, głównie na potrzeby rozwoju wiedzy z tej dziedziny na Lubelszczyźnie, dotyczyły przede wszystkim zagadnień związanych z sadownictwem. Po utworzeniu w 1964 r. specjalizacji ogrodniczej, rozszerzone zostały o warzywnictwo i rośliny ozdobne, a w kolejnych latach rozpoczęto badania nad intensyfikacją produkcji.

Najważniejszym wydarzeniem w ramach obchodów jubileuszowych była  Międzynarodowa Konferencja Naukową pt. "Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia", w której wzięło udział kilkuset przedstawicieli nauk ogrodniczych z całego świata, w tym z Tajlandii, Hiszpanii, Bułgarii czy  Turcji.

Podczas ceremonii otwarcia JM Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski podkreślił, że Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu powstał tam, gdzie powinien: w samym sercu pięknej Lubelszczyzny, a wynikami swojej działalności przyczynia się do jej dalszego upiększania.

W programie znalazły się również podziękowania dla osób szczególnie zasłużonych dla wydziału.
Sekcje tematyczne konferencji dotyczyły m.in. biologii, biotechnologii  i ochrony roślin, sadownictwa i szkółkarstwa, warzywnictwa, nasiennictwa i zielarstwa, a także roślin ozdobnych i architektury krajobrazu.

Wśród obecnie prowadzonych badań należy wyróżnić  m.in.:  badania dotyczące optymalizacji technologii uprawy róż w nieogrzewanych tunelach foliowych z wykorzystaniem metody przyginania pędów, metod oceny pozbiorczej jakości zieleni ciętej, charakterystyki reakcji ozdobnych roślin krzewiastych na warunki stresu wodnego i możliwości jego ograniczania;  badania całokształtu zagadnień  związanych z ochroną roślin (bakterie, grzyby, owady, chwasty), degradacją naturalnego środowiska przyrodniczego oraz skażeniem roślin i gleby metalami ciężkimi; monitoring opadu pyłkowego oraz anatomia i cytologia eksperymentalna roślin; rozmnażanie roślin ogrodniczych in vitro.

Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 148 pracowników, w tym 104 nauczycieli akademickich. Na Wydziale przeprowadzono 205 przewodów doktorskich, 79 habilitacyjnych oraz 46 postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora. Wydział wykształcił 9219 absolwentów, tym 7257 magistrów inżynierów oraz 1962 inżynierów (dane z grudnia 2014 r.).