mgr inż. Anna Okoń

Tytuł pracy: “Badanie zmian proteolitycznych w probiotycznych wyrobach mięsnyc podczas przechowywania oraz trawienia in vitro pepsyną i pankreatyną”.

 

 

 

Promotor: 

prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Promotor pomocniczy:

dr hab. Joanna Stadnik Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Janusz Kocki Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data publicznej obrony:  01.07.2015 r.

Data uzyskania stopnia:  28.09.2015 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia mleka