„Miasto Poezji” w Bibliotece Głównej

29 maja 2015 r. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wzięła udział w festiwalu "Miasto Poezji" organizowanym przez Ośrodek Brama Grodzka „Teatr  NN”, którego celem jest popularyzacja czytania poezji.

 

To już VIII. edycja festiwalu Miasto Poezji, w ramach którego organizowane są Mieszkania Poezji, czyli miejsca, w których odbywają się spotkania okołopoetyckie poświęcone czytaniu poezji ulubionego poety czy też zapraszani są poeci prezentujący swoją twórczość.

 

         

 

Tematyką Mieszkania Poezji w Bibliotece Głównej była „Poezja Przyrodnicza dzieciom”. Odbiorcami tego projektu były dzieci z klas drugich i trzecich. Prowadzenie i organizacja  należały do Oddziału Informacji Naukowej. Miejscem spotkania były: sala Informatorium i ogród na tarasie. Dzieci miały okazję wziąć udział min. we wspólnym czytaniu wierszy, grach i zabawach związanych z wierszami, warsztatach plastycznych i pisarskich.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w projekcie i miłą zabawę.

tekst i zdjecia: Anna Starek, Oddział Informacji Naukowej BG UP w Lublinie