Drugie Forum Młodych Przyrodników

 

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszają na ogólnopolskie Drugie Forum Młodych Przyrodników.

Konferencja dedykowana jest dla doktorantów i studentów kierunków przyrodniczych i medycznych.

Hasło tegorocznej konferencji : Rolnictwo. Żywność. Zdrowie.

W tym roku przyjmujemy zgłoszenia wystąpień referatowych i posterów

 w języku polskim i angielskim.

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

 
Termin konferencji : 27 czerwca 2015 roku
Miejsce konferencji: Sala 102 CIW UP w Lublinie
Termin nadsyłania streszczeń: 17 czerwca 2015 roku
 

Przewodniczący Doktorantów

 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Dariusz Wolski
 

Przewodniczący Rady Doktorantów

 UP w Lublinie
Krzysztof Mazurek