Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego