Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz