Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii