Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia