Nowy kierunek studiów – gastronomia i sztuka kulinarna

  [ pobierz plik ] 

 

Gastronomia i sztuka kulinarna to nowy kierunek w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od roku akademickiego 2015/2016. Jest to kierunek I stopnia (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) i umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy  i umiejętności z zakresu sztuki przygotowywania  i serwowania potraw oraz projektowania i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność gastronomiczną. 
Treści kształcenia zawarte w programach nauczania dotyczą zarówno tradycyjnych aspektów procesu świadczenia usług gastronomicznych, jak również innowacyjnego podejścia do zaspokajania różnorodnych, szybko zmieniających się potrzeb konsumentów.
Niektóre z przedmiotów w programie studiów:
Historia gastronomii,  gastronomia w sztuce,  sztuka kulinarna i kuchnie świata, catering i organizacja eventów, podstawy hotelarstwa, estetyka i sztuka dekorowania  w gastronomii, technologie informacyjne   w gastronomii, przedsiębiorczość  i zarządzanie   w gastronomii,  turystyka kulinarna,  savoir vivre     i protokół dyplomatyczny.
„Rynek usług gastronomicznych stanowi jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Pod wpływem zachodzących zmian społeczno-ekonomicznych, demograficznych i kulturowych Polacy coraz chętniej jedzą poza domem, do kraju przyjeżdża także coraz więcej cudzoziemców. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na usługi gastronomiczne, zarówno w wymiarze ilościowym jak i jakościowym. W związku z tym branża gastronomiczna zaliczana do sektora HoReCa (Hotele Restauracje Catering), ciągle poszukuje fachowców o najwyższych kwalifikacjach. Właśnie dlatego Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii zdecydował się na uruchomienie studiów kształcących specjalistów w tym obszarze.” – mówi dr hab. Joanna Stadnik, przewodnicząca Rady Programowej kierunku.
Warto zauważyć, że „rosnący rynek relatywnie nowych usług takich jak: sprzedaż gotowej żywności na wynos, dostawa do domu, obsługa imprez okolicznościowych, catering (w tym dietetyczny), świadczenie usług rozrywkowych, stwarza Absolwentom kierunku Gastronomia i Sztuka Kulinarna możliwości zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej.” – dodaje dr hab. Joanna Stadnik.
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.
Kierunek prowadzi:
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii