Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Herbologii i Technik Uprawy Roślin