Pożegnanie prof. dr hab. Janusza Lipeckiego

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 30 kwietnia 2015 r. zmarł w wieku 78 lat
emerytowany profesor Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

Prof. dr hab. Janusz Lipecki

doktor honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; uhonorowany kilkakrotnie nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodami Rektora AR w Lublinie.

Prof. Janusz Lipecki urodził się 28 marca 1937 r. w Lublinie. W 1959 r. ukończył studia na Wydziale  Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie i rozpoczął pracę w Katedrze Ogrodnictwa Wydziału Rolniczego WSR. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1964 r, a  doktora habilitowanego w 1973 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980 roku. W latach 1975- 2003 kierował początkowo Zakładem Sadownictwa Instytutu Produkcji Ogrodniczej, a następnie Katedrą Sadownictwa Wydziału Ogrodniczego. Pełnił funkcję prodziekana (1975- 1978) i następnie dziekana (1979- 1981) Wydziału Ogrodniczego.

Był długoletnim członkiem: Sekcji Ogrodniczej i Sekcji Nauk o Roślinie KBN, Zespołu Ekspertów MEN(1984- 1994), Rady Naukowej COBRO, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Zespołu Krajowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych. Przewodniczył: Komitetowi Nauk Ogrodniczych PAN, Zespołowi Herbicydowemu i Sekcji Sadowniczej KNO PAN oraz Radzie Naukowej ISiK
w Skierniewicach

Prof. dr hab. Janusz Lipecki był wybitnym naukowcem sadownikiem
oraz dobrym i szlachetnym człowiekiem.

***

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia
8 maja 2015 r. o godz. 12:00 w
kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie


Rektor i Senat  oraz Dziekan i Rada Wydziału
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


 

***

 

 

 

Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
z przykrością zawiadamia,
iż w dniu 30 kwietnia b.r. zmarł

Kpt. prof. dr hab. dr h. c. multi JANUSZ LIPECKI

współzałożyciel Klubu, b. członek Zarządu, odznaczony m. in. Złotym Medalem za
Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem za Zasługi dla LOK, Złotym Krzyżem
za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 8 maja (piątek) br. o godz. 12.00 w Kościele
Rektoralnym p.w. Wszystkich Świętych przy ul Lipowej

 


prof. dr hab. Józef Kołodziej
Prezes KOR LOK przy UP