Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska