Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin