Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska