Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa