lek. wet. Aleksandra Krawczyk

Praca doktorska lek. wet. Aleksandry Krawczyk z Zakładu Histologii i Embriologii, Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tytuł pracy:

„ Immunohistochemiczna ocena astrocytów hipokampa i jądra łukowatego oraz gleju satelitarnego zwojów rdzeniowych szczurów po podaniu glutaminianu sodu “

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu