Msza Św. w intencji zmarłego b. r. por. dr. Krzysztofa Liniewicza

 

 

Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
uprzejmie zawiadamia,
iż w dniu 14 kwietnia (wtorek) b.r., o godz. 12.30
z inicjatywy zespołu agrometeorologów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
oraz prof. dr. hab. Czesława Koźmińskiego – kpt. WP, założyciela i wieloletniego Prezesa KOR LOK
przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
zostanie odprawiona Msza Św. w Kościele akademickim KUL pw. Świętego Krzyża
przy ul. I. Radziszewskiego w Lublinie

w intencji

zmarłego w marcu b. r. por. dr. Krzysztofa Liniewicza
– b. członka naszego Klubu

 

prof. dr hab. Józef Kołodziej
Prezes KOR LOK przy UP