Spotkanie Noworoczne w Centrum Kongresowym

W Centrum Kongresowym odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie JM Rektora UP, prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego ze społecznością akademicką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Spotkanie zapoczątkował przegląd najważniejszych wydarzeń z życia Uczelni w 2008 roku przygotowany w formie kroniki przez Zakład Technologii Kształcenia. Następnie z krótkim koncertem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

 

Główną część spotkania stanowiło wystąpienie JM Rektora, który dokonał oceny minionego roku i zapowiedział najważniejsze wydarzenia dla Uczelni w 2009 roku. Do tych najważniejszych wydarzeń należeć będzie m. in. budowa gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, otwarcie Centralnego Laboratorium Aparaturowego na Felinie, czy też przygotowania do budowy Centrum Innowacyjnego przy ul. Głębokiej dla potrzeb Wydziału Inżynierii Produkcji. Tworzone też będą nowe kierunki studiów. Spotkanie zakończyło się tradycyjną lampką wina i wzajemnym składaniem sobie życzeń noworocznych.

Galeria