Wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Agrobioinżynierii

W Centrum Kongresowym przy ul. Akademickiej odbyła się w sobotę uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dyplomy magistrów inż. bądź inżynierów otrzymało 458 osób. Są to pierwsi absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uczelni, która powstała z Akademii Rolniczej w kwietniu ub. roku.

Jak podkreślił prof. dr hab. Stanisław Baran, dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, wydział ten jest najstarszym i największym w uczelni. Istnieje od 65 lat, początkowo jeszcze w strukturach UMCS, i doczekał się ponad 17, 5 tys. absolwentów. Wydział Agrobioinżynierii ma wszystkie uprawienia akademickie. Pracuje w nim 50 samodzielnych pracowników nauki a studiuje 2800 studentów, w tym 810 na pierwszym roku.

Kilkudziesieciu absolwentów otrzymało podczas sobotniej uroczystości dyplomy wyróżniającego się studenta i nagrody za dobre wyniki w nauce. Wszystkim pogratulował JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski, który jak przyznał, sam jest absolwentem tego wydziału. Absolwenci Agrobioinżynierii (dawniej Wydziału Rolniczego) pracują dziś w administracji państwowej, są naukowcami, prezesami, parlamentarzystami. Rektor życzył absolwentom, żeby znaleźli dobrą prace i to nie gdzieś na obczyźnie, ale w kraju.

W części artystycznej uroczystości wystąpiły: Chór Uniwersytecki oraz Zespól Pieśni i Tańca „Jawor”.