Sukces doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W projekcie pt: Stypendia naukowe dla doktorantów koordynowanym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie stypendia otrzymało 5 doktorantów z naszej Uczelni.

 

Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej: www.rsi.lubelskie.pl.

W I edycji wsparciem objęto 18 doktorantów. Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie laureatami konkursu zostali: mgr inż. Katarzyna Gil, mgr inż. Monika Greguła-Kania, mgr inż. Adam Kuzdraliński, lek. wet. Beata Łebkowska-Wieruszewska i mgr inż. Anna Wirkijowska. Gratulujemy!