Zmarł Prof. dr hab. Zbigniew Milart

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 28 lutego 2015 r. zmarł w wieku 89 lat

emerytowany profesor Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Zbigniew Milart
 

 

Urodził się 15 kwietnia 1926 r. w Brześciu n. Bugiem. W 1953 r. ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym UMCS. Od 1956 r. nauczyciel akademicki Wydziału Weterynaryjnego w Lublinie. Stopień dr nauk weterynaryjnych uzyskał w 1963 r., dr hab. w 1972 r., tytuł prof. nadzw. w 1977 r., a prof. zw. w 1989 r.

Dyrektor Instytutu Anatomii Zwierząt (1982-1994) oraz Kierownik Zakładu Anatomii Zwierząt (1977-1996), Prodziekan ds. studenckich (1975-1978). Specjalista z zakresu budowy i topografii ośrodków nerwowych pnia mózgu i rdzenia kręgowego zwierząt oraz morfogenezy mózgowia bydła. Promotor 2 przewodów doktorskich, opiekun naukowy 2 przewodów habilitacyjnych. Członek: Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, kolegium redakcyjnego Folia Morphologica, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Anatomische Gesellschaft.
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami I i III stopnia Ministra Edukacji.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 marca 2015 r. o godz. 12:00 w Kościele Rektoralnym
p.w. Wszystkich Świętych w Lublinie przy ul. Lipowej.

Rektor, Senat, Dziekan, Rada Wydziału
      Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie