Walne Zgromadzenie Samorządu Doktorantów

Dnia 11.03.2015r. (środa) o godzinie 14.30 w sali 418 budynku Biblioteki Głównej UP odbędzie się Walne Zgromadzenie Samorządu Doktorantów, którego celem będzie głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów zatwierdzonego przez Radę Doktorantów na ostatnim zebraniu.

 

Treść nowego Regulaminu dostępna jest do wglądu na Facebookowym profilu Rady Doktorantów UP.

Przewodniczący Rady Doktorantów
Krzysztof Mazurek