Jubileusz Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa

W 2015 roku Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) obchodzi jubileusz 20.lecia działalności.

 

Z tej okazji 5 lutego br. odbyło się w Dworku Ziemiańskim Uczelni uroczyste spotkanie byłych i obecnych pracowników Jednostki, doktorantów i absolwentów z władzami Uczelni i Wydziału. Ze strony Uczelni w spotkaniu udział wziął JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski, a Wydziału – Dziekan prof. dr hab. Zenia Michałojć. Obecni byli również byli kierownicy i kuratorzy Jednostki w osobach prof. dr hab. Lilianny Jabłońskiej z SGGW w Warszawie oraz Prorektora ds. organizacji i kadr UP w Lublinie prof. dr hab. Andrzeja Borowego.

 

Telefonicznie, z Pd. Tyrolu, gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności oraz owocnej działalności złożył pracownikom Jednostki prof. dr hab. Eberhard Makosz – twórca i pierwszy kierownik Katedry. Gospodynią spotkania była obecna kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa, dr hab. Eugenia Czernyszewicz prof. nadzw. UP w Lublinie.

Więcej o historii, działalności i osiągnięciach Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa w nr 4 (72) z 2014 r. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  
 

 

 

 

Tekst: Eugenia Czernyszewicz