Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Turystyki i Rekreacji