Stypendyści MNiSW

 

30 stycznia 2015 r. podczas posiedzenia Senatu Uczelni dwunastu studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odebrało z rąk JM Rektora prof. Mariana Wesołowskiego dyplomy potwierdzające uzyskanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

 

 

 

 

Laureatami stypendium zostali: Ewelina Cholewińska, Magdalena Chruściel, Marcin Hałabis, Damian Iwonow, Martyna Kasela,  Łukasz Kurasiewicz, Przemysław Kutera, Grzegorz Magdoń, Mateusz Ossowski, Agata Paluch, Patrycja Szela, Agata Wanowicz.

 

 Warto zauważyć, że aż 5 stypendystów MNiSW wywodzi się z jednego koła naukowego: jest to "Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń" Koła Naukowego BiHZ. Opiekunem sekcji jest dr hab. Marek Babicz, prof. nadzw. UP.

 

Ogółem, ze wszystkich uczelni, do MNiSW wpłynęło 3461 wniosków ubiegających się o stypendium, przyznano je natomiast 926 studentom.

 

Serdecznie gratulujemy!