Nowy Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

1 lutego 2015 r. stanowisko Kanclerza  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obejmie mgr Grażyna Szymczyk.

30 stycznia br. Senat Uczelni pozytywnie zaopiniował kandydaturę mgr Szymczyk przedstawioną przez JM Rektora, prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego. W tajnym głosowaniu kandydatka uzyskała 36 głosów poparcia na 36 głosujących Senatorów.

 

Grażyna Szymczyk jest absolwentką kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie związana jest od 30 lat. Od 1994 roku była Kierownikiem Biura Rektora, ściśle współpracując z władzami Uczelni. W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie szkołami wyższymi” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła również szereg szkoleń z różnych dziedzin prawa.