Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt otwarte

 

23 stycznia 2015 r. odbyło  się uroczyste oddanie do użytkowania Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30. To ważna inwestycja dla Uniwersytetu oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, jako kluczowego w Polsce Wschodniej ośrodka badawczo – rozwojowego dla potrzeb gospodarki w swoim zakresie.

 

Wartość całkowita tego projektu wynosi: 76 mln zł, z czego 30% pochłonęły wydatki na wyposażenie naukowe.  Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej to 68,4 mln zł. Pozostała kwota to wkład własny uczelni.

JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski podkreślił w swoim przemówieniu, że z różnych programów „(…) w naszą uczelnię zainwestowano  olbrzymie środki finansowe i te pieniądze musimy spłacić społeczeństwu. Spłacić możemy wydajną pracą naukową oraz kształceniem studentów.”

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wiceminister Marceli Niezgoda (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), europoseł Krzysztof Hetman, Wicewojewoda Lubelski – Marian Starownik, prezes firmy Condite Wiesław Mielcarz, Kanclerz (do 31.12.2014r.) dr inż. Henryk Bichta, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  prof. Stanisław Winiarczyk oraz JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski.

 

Nowo wybudowane Centrum będzie miało szeroką ofertę badawczą dla przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach gospodarki. W dużej mierze będą to badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne na potrzeby określonych grup przedsiębiorstw (np. branży farmaceutycznej lub przetwórstwa rolno-spożywczego), które dzięki temu będą mogły wypracować bądź wdrożyć rozwiązania innowacyjne na skalę kraju.

 

Oferta badawcza będzie m.in. obejmowała:
•    wykonywanie badań przedklinicznych nowych produktów leczniczych dla medycyny ludzkiej (wymaga to tworzenia modeli zwierzęcych chorób, na których jest możliwe testowanie nowych produktów leczniczych),
•    wykonywanie badań nad bezpieczeństwem i skutecznością kliniczną produktów leczniczych weterynaryjnych na docelowych gatunkach zwierząt i konkretnych przypadkach chorobowych w module klinicznym,
•    usługi immunizacyjne,
•    zaplecze badawcze do wykonania eksperymentów i zabiegów operacyjnych na zwierzętach,
•    wykonywanie badań nad farmakokinetyką, farmakodynamiką czy metabolizmem różnych substancji,
•    wykonywanie badań nad żywieniem zwierząt niestandardowymi dietami,
•    specjalistyczne obserwacje,
•    usługi banku genetycznego posiadanych materiałów szczepów małych gryzoni do zakładania nowych hodowli oraz grupy zwierząt eksperymentalnych według wieku, wagi, płci i faz cyklu.

 

 

 

W ramach inwestycji zaprojektowane zostały dwa nowoczesne budynki połączone łącznikiem nawiązujące do istniejącego już Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28.
Łączna kubatura nowego Centrum  to blisko 53,5 tys. m³.  Powierzchnia użytkowa to ponad 10,5 tys. m², zaś powierzchnia zabudowy to ponad 3,5 tys. m³.

 

 

Koncepcję obiektu opracowano w grudniu 2008 r.  Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę tej inwestycji odbyło się  10 lipca 2013 r.

 

[ PEŁNA GALERIA ]

 

 

zdjęcia: J. Piasecki, ZTK UP w Lublinie